Axeda certifieringar

Nu har AXEDA fått fler certifieringar

Härmed intygas att ledningssystemet hos AXEDA har utvärderats och godkänts av LRQA i enlighet med följande standarder:

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Godkännandenummer: ISO 9001 – 00036010, ISO 14001 – 00036009, ISO 45001 – 00035907

Kontakta oss gärna om du har några frågor!