GRUPPDYNAMIK  FIRO-teorin

Gruppens utveckling

Will Schutz, en amerikansk psykolog, utvecklade denna teori, som han kallade FIRO, Fundamental lnterpersonal Relationship Orientation.
Han gjorde en studie på varför vissa grupper fungerade bättre än andra trots att de enskilda personernas skicklighet och utbildning var densamma.
(Liknande forskningar har gjorts i Sverige med liknande resultat).
Will Schultz fann vid sin forskning att en grupp genomgår tre huvudfaser under sin utveckling mot enighet och effektivitet.

Översikt över faserna