Elkraft

Axeda skapar väg för elleveranser

Vi leder nyanläggnings och underhållsprojekt inom elnätsarbeten.

Vi har stor erfarenhet av att hantera alla de situationer som kan uppstå vid kabeldragning och luftledningsbyggnation. Vi har metoder som gör det möjligt för oss att klara hinder så som vägar, järnvägar, åar och älvar. Vi utför alla typer av uppdrag, såväl utförande som totalentreprenader.

El hela vägen fram

Vi skapar väg för elleveranser genom jordkabel- och luftledningsprojekt för Elnätsägare. Även kabelförläggning och kopplingsarbeten inom vindkraftssektorn.

Projektering och beredning av el

Vi har många års erfarenhet av eldistribution och gör kompletta handlingar i samarbete med våra kunder.

Utförande av elkraftsprojekt

På Axeda har vi många års erfarenhet av elkraftsprojekt. Oavsett om ditt behov gäller befintliga anläggningar eller nyanläggningar, ledning genom mark eller luft, har vi rätt kompetens och utrustning för uppdraget.

100 Mbit i sekunden med fiber

Med fiberuppkoppling får du en snabb och driftsäker uppkoppling till nätet. Med fiber får du förutom uppkoppling till internet även TV och telefoni i samma lösning. Vi utför byggnation av fibernät och hjälper gärna dig med både beredning och utförande av byggnationen.

Så här jobbar vi i våra projekt

För oss är det viktigt att vi förstår dig som kund, dina önskemål och framtida visioner. Det är då vi kan leverera ett resultat som du är nöjd med och som passar för er verksamhet. Under ett projekt har du alltid en tät dialog med våra projektledare och genom tydliga arbetsrutiner och bra planering levererar vi en kostnadseffektiv lösning.

Hör av dig till oss!

Du är välkommen att höra av dig till oss så kan vi tillsammans se vi över vad vi skulle kunna göra för dig och ditt företag. Vi finns även på plats för övriga frågor kring vår verksamhet.

Vi hjälper dig att komma igång med ditt nästa projekt!

Vi hjälper dig gärna med ditt nästa projekt. Vi har erfarenhet och kompetens kring både elkraft samt mark och anläggning.
Du är välkommen att skriva till oss så kan vi berätta vad vi kan göra just för dig!

Kontakt